Price list

 

Vi byder dig Velkommen som medlem af Foreningen Clydesdale.dk

Personligt medlemsskab = 250 kr årligt

Familiemedlemsskab = 400 kr årligt

Støttemedlem = 50 kr årligt

Kontingentet betales på årets generalforsamling til kassereren og man har først stemmeret, når kontingentet er indbetalt. Familiemedlemsskab giver kun 1 stemme.

 

Heste til salg:

Sæt din Clydesdale eller Shire hest til salg på www.clydesdale.dk

Pris for medlemmer = gratis

Pris for ikke medlemmer = 250,- kr.

(fremsend billede + annoncetekst til clydesdale.danmark@gmail.com - annoncen vil blive fjernet efter ca. 3 måneder)

 

 

 

 

 

 

 

We offer you a warm welcome as a member of the Clydesdale.dk.

Personal membership = 250 kr per year

Family Membership = 400 kr per year

Associate Member = 50 kr per year

Membership subscriptions are paid at the Society’s Annual General Meeting (AGM) to the cashier. Voting rights are acquired only upon payment of subscriptions. NB: Family Membership gives the right to only one vote.

 

Horses for sale:

Put your Clydesdale or Shire horse up for sale on www.clydesdale.dk

Price for members = free

Price for non-members = 250 kr.

Send image and advert text to: clydesdale.danmark@gmail.com

NB: the advert will be removed after approx. 3 months