About us

 

Clydesdale.dk er en forening som interesserer sig for og arbejder for fremme af hesteracen Clydesdale

Racen:

Clydesdale tager sit navn fra Clydesdale, det gamle navn for Lanarkshire, kendt for floden Clyde. Clydesdale er en indfødt race, som blev grundlagt i Lanarkshire.

Historien om racen stammer tilbage fra midten af 18. århundrede, hvor indfødte heste fra Lanarkshire blev gradueret op i et forsøg på at producere større vægt og substans ved brug af flamske hingste.

Clydesdale hestene findes i Europa, hovedsageligt Storbritanien og i USA og Australien

Clydesdale er en svær trækhest. Det er en koldblodshest, der er aktiv og modig med et venligt og roligt temperament.

De brune farver dominerer, ofte med store aftegninger på krop og hoved; De har normalt et stangmål over 170 cm.

Clydesdales historie

Racen blev oprindeligt brugt til landbrug, slæbning af kul i Lanarkshire og transport.

I 1920'erne og 1930'erne, var det en kompakt hest mindre end Shire, Begyndende i 1940'erne, blev avlsdyr udvalgt til at producere højere heste,

I dag er Clydesdale står 16 til 18 "hands" (64 til 72 inches, 163-183 cm) høj og vejer 1.800 til 2.000 pounds (820-910 kg).

Nogle modne hanner er større, stående højere end 18 "hands" og vejer op til 2.200 pounds (1.000 kg).

Racen har en lige eller let konveks facial profil, bred pande og bred snude. Det er godt muskuløs og stærk, med en buet hals, høje manke og en skrå skulder. Foreninger er meget opmærksomme på kvaliteten af hove og ben,samt den generelle bevægelse. Deres gangarter er aktive, med klart løftet hove og et generelt indtryk af kraft og kvalitet. Clydesdales er energiske.

Foreningen Clydesdale.dk er en forening som interesserer sig for hesteracen Clydesdale udbredelse i Danmark

 

 

 

 

 

clydesdale.dk, is an association of people interested in, and working to promote, the Clydesdale breed of horse.

 

The breed:

The Clydesdale breed takes its name from Clydesdale, the old name for Lanarkshire in Scotland, which is known for the River Clyde. Clydesdale is a native breed, which was founded in Lanarkshire.

The history of the breed dates back to the mid-18th century, when native horses from Lanarkshire were crossed with Flemish stallions in an attempt to produce horses of greater weight and substance.

Clydesdale horses are found in Europe, mainly in Great Britain, and in the United States of America and Australia.

The Clydesdale is a heavy draft horse. It is a cold blooded horse, that is active and courageous with a friendly and calm temperament.

The brown colours dominate, often with large markings on the body and head. They typically have a wither height of around 170 cm.

 

The History of the Clydesdale breed:

The breed was originally used for farming, transport and hauling coal in Lanarkshire.

In the 1920s and ‘30s, it was a compact horse smaller than a Shire. From the 1940s, animals were selected for breeding with the aim of producing taller horses.

Today, the Clydesdale typically stands between 16 to 18 "hands" in height (64 to 72 inches / 163 to 183 cm) and has an average weight of 1800-2000 pounds (820-910 kg).

Some mature males are larger, standing higher than 18 "hands" and weighing up to 2,200 pounds (1,000 kg).

The breed has a straight or slightly convex facial profile, wide forehead and broad snout. It is well muscled and strong, with a curved neck, high withers and a sloping shoulder. Breed Societies and Associations pay particular attention to the quality of hooves and legs, as well as the general movement of the horse. Their gaits are classically active, with a clearly lifted head that gives a general impression of power and quality. Clydesdales are energetic horses.

The Clydesdale.dk, is a society that is concerned to spread the Clydesdale breed of horse in Denmark.